Skip to main content

برای آنکه به وابستگی سالم فرزند خود کمک کرده باشید باید نشانه­ های وابستگی بیش از اندازه و کمتر از اندازه را در دوران کودکی بشناسید.

 

نشانه­ های وابستگی بیش از اندازه:

 

کمک خواهی مبالغه آمیز

بارزترین نشانه ­ی وابستگی بیش از اندازه دوران کودکی کمک ­خواهی مبالغه آمیز است. مثلاً کودک شما ناله می­ کند که نمی­تواند بلوزش را بپوشد. گاه کمک خواهی مبالغه آمیز در نمایشات تئاتری این نشانه کودکانه را به نمایش می گذارد. بچه­ ها در این نقش می ­خواهند مطمئن شوند که شما همچنان در نقش ناجی آنها کار می کنید. هر اقدامی از ناحیه ­ی شما برای اینکه نشان دهید حاضر نیستید در این نقش ظاهر شوید، کودک شما را ناراحت و صدای اعتراضش را بلند می کند.

 

عزت نفس کم

نشانه های عزت نفس کم مختلف و گوناگون است که از چشمان اشکبار تا انتقاد از خود دامنه دارد. گاه کودکی که با کمی عزت نفس روبروست در خودش فرو می رود و تنها اگر بیشتر پرس و جو کنید متوجه می شوید که او خودش را تحقیر و سرزنش می کند و در نتیجه به احساس اندوه می رسد. کودک با عزت نفس کم در زمینه های مختلف خودش را تحقیر می کند و دست کم می گیرد که از آن جمله می توان به زمینه های هوش و فراست، وضع ظاهر، توانایی های ورزشکاری و مهارت های اجتماعی اشاره کرد. زیربنای این تحقیر را باید در تصویر ذهنی نامناسب جستجو نمود و زیربنای تصویر ذهنی منفی هم احساس یأس و درماندگی است.

 

عدم بلوغ

بعضی از بچه ها واپس گرایی می کنند و به بلوغ نمی رسند. مثلاً انگشت می مکند. رفتارهای نابالغانه اغلب در شرایط استرس تشدید می شود. این بچه ها وقتی از پدر و مادر خود فاصله می گیرند نشانه های وابستگی بیشتری را به نمایش می گذارند. با توجه به مشاهدات صورت گرفته، وقتی این بچه ها تنها می شوند شب ادراری پیدا می کنند. ترس از مدرسه نمونه دیگری است می توان به آن اشاره کرد.

 

 

نشانه های وابستگی ناسالم در کودک

نشانه های وابستگی ناسالم در کودک

 

یکی از برترین روش‌های درمان بیش فعالی، عدم تمرکز و  افزایش توان ذهن و به دست آوردن حافظه‌ای قوی که در نهایت موجب افزایش یادگیری می شود استفاده از خدمات نوروفیدبک است.

  در مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه با استفاده از برترین خدمات و نوین ترین ابزارهابه وسیله ی آخرین متدهای علم پزشکی شما را در بالا بردن سطح عملکرد ذهن تان یاری میکنیم.

با ما تماس بگیرید

۲۲۰۰۴۶۲۰

دیدگاه خود را ثبت کنید