Skip to main content

کارگاه آموزشی : قاطعیت و جرأت­مندی

توسط 17 مرداد 139212 مرداد 1399نوروفیدبک, همایش

 

– چگونه می­توانیم فردی قاطع و جرأت­مند باشیم؟

– چگونه می­توان به راحتی به ابراز احساسات مثبت و منفی خود پرداخت؟!

– چگونه می­توان قاطعانه درخواست­های دیگران را رد کرد و نه گفت؟!

– چگونه می­توان از سوء استفاده و آسیب دیگران ممانعت کرد؟!!

– چگونه می­توان به راحتی به ابراز عقاید و نظرات شخصی پرداخت؟!

– چگونه می­توان به شیوه­ای درست و مؤثر انتقاد کرد؟!

ü        با ارائه گواهینامه معتبر

مدرس: دکتر الهام طاهری

دکتـــرای روانــشناسـی بـالینـی؛ انـستـیتو روانپزشکی تــهـران

(به علت محدودیت تعداد، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت­نام می­کنند.)

تلفن ثبت نام: ۲۲۲۱۶۰۰۵ – ۲۲۲۴۲۹۱۷ – ۲۲۶۸۸۹۲۲ – ۲۲۶۸۸۹۲۳

نشانی: تجریش، خیابان شریعتی، شماره ۱۹۵

دیدگاه خود را ثبت کنید