Skip to main content

راهکاری که برای مقابله با وابستگی بیش از اندازه فرزند خود از آن استفاده می کنید باید با نوع نشانه های فرزند شما همخوانی داشته باشد. اگر کودک شما بیش از یک نوع وابستگی بیش از اندازه را به نمایش می گذارد، سه راهکاری که در ادامه می آید می تواند مفید واقع شود:

 

  • محدودیت هایی برای کمک جویی بی تناسب قایل شوید:

    استفاده ی همزمان این دو کار شما را در این زمینه یاری می دهد. ابتدا، از تقویت رفتار کمک جویی بی تناسب فرزندتان خودداری نمایید. دوم، به هر کمک جویی متناسب و به جای فرزندتان پاداش بدهید. با این اقدام، کمک جویی بی تناسب فرزندتان فروکش می کند.

 

  • بر عزت نفس فرزندتان بیافزایید:

    تقویت عزت نفس با خانواده شروع می شود. اما نباید در حد خانواده متوقف شود. از موفقیت های فرزندتان تعریف کنید. مهارت ها و توانمندی هایش را به زبان بیاورید. دست نوازش و تشویق شما بسیار مؤثر است. یک تبسم به جا، یک «آفرین کارت عالی بود» گفتن و امثال اینها عزت نفس فرزند شما را بالا می برد. وقتی شما از فرزند خود تعریف می کنید، دیگرانی هم که در خارج از خانه ی شما هستند هم از فرزند شما تعرف خواهند کرد.

 

  • نمایشات نابالغانه را خاموش کنید:

    وقتی محدودیت هایی برای کمک جویی مبالغه آمیز و بی مورد فرزندتان در نظر می گیرید، ممکن است کودک شما واپس گرایی کند و رفتارهای نابالغانه تری را به نمایش بگذارد، سعی کنید عصبانی نشوید و شخص را از رفتار او جدا کنید. نمایشات کمک جویی نابالغانه را رد کنید و به آن اعتنا نداشته باشید. رفتارهای مطلوب و مناسب را تقویت کنید، با همسرتان درباره ی کاری که می کنید حرف بزنید. غر و لند فرزنددتان را انتطار داشته باشید، اغلب وابسته های بیش از اندازه از سیاست غر و لند استفاده می کنند، در این زمان بر مواضع خود بایستید و نسبت به غرهای کودک خود بی اعتنا باشید.

 

 

منبع: وابستگی سالم

نویسندگان: دکتر روبرت برنشتاین  و دکتر مری لن گیراند

ترجمه: مهدی قراچه داغی

 

 

روبرو شدن با تغییر: فراسوی وابستگی بیش از اندازه

روبرو شدن با تغییر: فراسوی وابستگی بیش از اندازه

 

یکی از برترین روش‌های درمان بیش فعالی، عدم تمرکز و  افزایش توان ذهن و به دست آوردن حافظه‌ای قوی که در نهایت موجب افزایش یادگیری می شود استفاده از خدمات نوروفیدبک است.

  در مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه با استفاده از برترین خدمات و نوین ترین ابزارهابه وسیله ی آخرین متدهای علم پزشکی شما را در بالا بردن سطح عملکرد ذهن تان یاری میکنیم.

با ما تماس بگیرید

۲۲۰۰۴۶۲۰

دیدگاه خود را ثبت کنید