Skip to main content

مهدیس سماواتی(روانشناس و نوروتراپیست)

 

در سال‌های اخیر، علاقه فزاینده‌ای به استفاده از نوروفیدبک در ورزش برای کمک به ورزشکاران برای بهبود عملکردشان وجود داشته است.

به طور کلی  با آموزش مغز برای عملکرد بهینه، ورزشکاران می‌توانند نتایج بهتری در رشته‌های مختلف ورزشی به دست آورند.

 

نوروفیدبک - مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه

نوروفیدبک – مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه

 

مطالعات علمی متعددی وجود دارد که استفاده از نوروفیدبک در ورزش را مورد بررسی قرار داده است.

یکی از این مطالعات که در سال 2019 در مجله Applied Psychophysiology and Biofeedback منتشر شد، به تأثیرات تمرین نوروفیدبک بر عملکرد کمانداران پرداخت. این مطالعه نشان داد که پس از شش جلسه تمرین نوروفیدبک، کمانداران در مقایسه با گروه کنترل بهبود قابل توجهی در دقت تیراندازی خود نشان دادند.(1)

مطالعه دیگری که در سال 2018 در مجله بین المللی روانشناسی منتشر شد، تأثیرات تمرین نوروفیدبک را بر عملکرد بازیکنان بسکتبال بررسی کرد. این مطالعه نشان داد که پس از هشت هفته تمرین نوروفیدبک، بازیکنان بسکتبال در مقایسه با گروه کنترل در شلیک پرتاب آزاد خود موفقیت بیشتری پیدا کرده‌اند.(2)

مطالعه سوم که در مجله ورزش و علوم سلامت در سال 2017 منتشر شد، به تأثیرات تمرین نوروفیدبک بر عملکرد شناگران پرداخت. این مطالعه نیز نشان داد که پس از شش هفته انجام منظم تمرین نوروفیدبک، شناگران در مقایسه با گروه کنترل، پیشرفت محسوسی در سرعت شنای خود نشان دادند.

به طور کلی، این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نوروفیدبک احتمالا تاثیر به سزایی در بهبود عملکرد ورزشکارانی دارد که به علت اختلال عدم توجه و تمرکز و یا GAD دچار عملکرد پایین‌تری از حد توان خود شده‌اند.

 

تاثیر نوروفیدبک در ورزش

تاثیر نوروفیدبک در ورزش

 

منابع:

1- Wang, M., Meng, Q., Zhang, Y., Liu, Y., Wei, G., & Zhou, C. (2019). Effects of neurofeedback training on the performance of archery players. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 44(4), 267-275.

 

2- Kao, S. C., Huang, C. J., Wang, C. C., Hung, T. M., & Wu, K. P. (2018). The effects of neurofeedback training on physical and psychosocial functions of basketball players. International Journal of Psychophysiology, 128, 13-19.

دیدگاه خود را ثبت کنید