پانسیون VIP

14 ساعت فعالیت با نظارت و خدمات ویژه

خدمات آموزشی

سطح اول خدمات آموزشی در شمال تهران

روانپزشک و روان شناس

ذهن خود را به بهترین ها بسپارید

نوروفیدبک

جدیدترین تکنولوژی برای ارتقاء عملکرد ذهن و رفع بیش فعالی
 • میگرن
 • وسواس
 • اضطراب
 • افسردگی
 • عدم تمرکز
 • اختلالات خواب
 • مشکلات یادگیری
 • پیشرفـت تحصیلی
 • ارتقاء عملکرد ذهنی
 • پیشگیـری از آلزایمـر
 • بیش فعالی و نقص توجه

مرکز نوروفیدبک آگاهانه

۲۲۶۳۷۶۴۴

۲۲۰۰۴۶۲۰

۲۲۶۳۷۶۴۶

شریعتی،روبروی متروی قیطریه،جنب ساعت امگا،پ۱۸۳۶