انتقاد پذیر بودن چیست؟

انتقاد پذیر بودن یست؟

زمانی که سخن از انتقاد به میان می‌آید، منظورمان سخنی است که به منظور اصلاح چیزی، رفتاری یا عملکردی مطرح شده است. به بیان خودمانی باید بگوییم که انتقاد زمانی

ادامه مطلب