مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه

کادر درمان مرکز مشاوره و آموزش آگاهانه

دکتر مولود جهانی - روانشناس

دکتر مولود جهانی

روانشناس

روان‌شناس - مدرس دانشگاه

مهدیس سماواتی

نوروتراپیست

کارشناس ارشد روانشناسی کودک و کارشناس ارشد علوم اعصاب شناختی(نوروساینس)

دکتر بهنام اوحدی

روانپزشک

متخصص اعصاب و روان و روانپزشک

دکتر روزیتا حیدری

روانشناس

روان‌شناس - مدرس دانشگاه

چطور وقت بگیریم؟

با شماره 22004620 تماس بگیرید

خروج از نسخه موبایل