ضریب هوش و عدد آی کیو. آیا باهوشیم؟

ضریب هوش و عدد آی کیو. آیا باهوشیم؟

آی کیو (Intelligence quotient) معیاری پذیرفته‌شده برای سنجش توانایی‌های ذهنی افراد است. به‌کمک این معیار، مهارت‌های شناختی مانند توانایی استدلال، منطق و حل مسئله سنجیده می‌شوند. آزمون سنجش ضریب هوشی

ادامه مطلب
سندروم سازگاری عمومی

سندروم سازگاری عمومی چیست؟

همه ما هم استرس مثبت و هم استرس منفی را تجربه کرده‌ایم. سندرم سازگاری عمومی (GAS) تغییراتی فیزیولوژیکی را توصیف می‌کند که بدن هنگام پاسخ به استرس، خودکار دچارشان می‌شود.

ادامه مطلب